REKRUTACJĘ ROZPOCZYNAMY OD DNIA:


15 czerwca 2019 roku

Pobierz dokumenty rekrutacyjne i wyślij lub złóż osobiście:

Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3

Pamiętaj, że należy zapoznać się z Regulaminem projektu:
REGULAMIN PROJEKTU

ETAPY REKRUTACJI:
ETAP 1 – Najpierw składasz formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami i wymaganymi załącznikami do oświadczeń.
ETAP 2 – Dokumnety weryfikujemy formalnie. Jeżli będzie czegoś brakować, wezwiemy do uzupełnień.
ETAP 3 – Jeżeli jest już komplet poprawnie wypełnionych dokumentów, otrzymujesz od nas informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie wraz ze wskazaniem firmy realizującej szkolenie.
ETAP 4 – Umawiamy się na termin podpisania umowy, a Ty dokonujesz wpłaty wkładu własnego i na podpisanie umowy dostarczasz potwierdzenie zapłaty.
ETAP 5 – Rozpocznasz szkolenie.
ETAP 6 – Po zakończonym szkoleniu wypełniasz dokumenty końcowe wraz z ankietą.

Rekrutacja prowadzona będzie do momentu zrekrutowania min. 150 osób.